Boomverzorging.be   Bijzondere boomwerken

 

Wij zijn een gespecialiseerd groep arboristen en tree technicians.

Reeds een twintig jaar volgen wij daar ook de ontwikkelingen rond, en passen onze werkmethodes (boomonderzoek, bouwbegeleiding, bodemonderzoek, vta, boombegeleiding, boominventarisatie, boomverzorging) aan om altijd maar accurater te kunnen werken, dit brengt ons in een vrij unieke positie om als enige in België te kunnen assisteren / consulteren in boombescherming op bouwwerven, waar we op het scherpst van ons kunnen staan. Wij staan in contact met een wereldwijd netwerk van deskundigen en know-how.

In het technisch boomverzorgen komt het erop aan in een overleg preventief te kunnen werken, mensen kopen bouwgrond in functie van de natuurlijke meerwaarde en een boom geeft die meetbare meerwaarde, die wil men het liefst ook behouden, daar gaan wij bio-technisch op in en leggen aan alle partijen de spelregels van de landschappelijke elementen uit.

Hoe sneller wij als technische boomverzorgers in het overleg-proces van bouw of renovatie betrokken raken, hoe juister de informatie, beterkoop en comfortabeler voor alle betrokken partijen.
Deze website is bedoeld als informatiepunt in een immer krimpende en specializerende wereld ten dienste van tevredenheid van de eindklant en zijn leefwereld, en die leefwereld is uiteindelijk die van ons allemaal. Je kan hier ook, via een boomformulier, ons een boomprobleem voorleggen en daar geven we zeer snel een antwoord op.

De juiste mens en de juiste boom op de juiste plaats, timing ligt bij u.

 

 

© 2001 - 2013    Last update: 01/2013    English Translation by Tara Luttik

boomverzorging.org

Boomverzorging app
Los met deze app zélf uw boomprobleem op. Expertise in 5 stappen. Ontvang uw antwoord vandaag nog.

De Tree App is te verkrijgen op de iTunes app store